Park Shahr Central Library


پروژه بازسازی کتابخانه مرکزی تهران(پارک شهر)
به سفارش نهاد کتابخانه های عمومی کشور @iranpl
طراحی و اجرا : استودیو فیلمسازی نقاط طلایی @gpfilmstudio
این کتابخانه ، قدیمی ترین کتابخانه پایتخت می باشد، پس از دوسال طی کردن روند بازسازی در تاریخ پنجم شهریورماه سال ۱۳۹۸ مجددا بازگشایی شد و به بزرگترین پروژه بازسازی کتابخانه ای کشور بدل گردید. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *